a

Политика за Поверителност

BENESHOP.BG не продава, не предоставя, не отдава, не търгува и не разкрива лични данни, получени от клиентите ни на трети лица.

BENESHOP.BG се придържа строго към конфиденциалността и отговорното ползване на лична информация, която събираме от клиентите на нашият уеб сайт.

BENESHOP.BG може да използва Вашата лична информация, за обработване на поръчки, за доставка на стока, както и за бъдеща връзка с Вас при актуални промоции, нови артикули и т.н.

BENESHOP.BG запазва правото си да откаже изпълнение на дадена поръчка при съмнение за злоупотреба. При лоша история на клиент (непотърсена пратка, неоснователни негативни коментари или друго условие, довели до финансови загуби или имидж) запазваме правото си да откажем изпълнение на поръчка.

BENESHOP.BG не толерира некоректно поведение и действа активно във връзка със защита на доброто си име и интереси, включително чрез съдействие на отговорни органи за идентификация и подвеждане под отговорност на лица, засегнали интересите на дружеството.

BENESHOP.BG стриктно спазва Закона за защита на личните данни. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

 

You don't have permission to register